vagina, -ae (L)

Vajen, kılıfı andıran yapı, rahmin dış ağzından aşağı ve öne doğru uzanan geçit, kadın cinsel organı, hazne, dölyolu, kın; herhangi bir organı saran kıkf biçimindeki yapı.

vagalis, -e (L)

Gezinen, bağlantısız, başıboş, gezici, daldan dala konan, başı boş gezinen.