-zyme (Y)

Maya, mayalanma, mayalanmayla ilgili, fermantasyon anlamları veren, enzimle ilişki gösteren önek.