nystagmus, -i(Y)

Göz küresinin istem dışı hareketleri, herhangi bir yönde olabiÜr, göz titremesi, gözlerdeki titreşimsel hareketler.

nux vó-mica

Kargabüken (Strychnos Nuxvomica) in striknin ve brusin içeren zehirli tohumu.