nux vó-mica

Kargabüken (Strychnos Nuxvomica) in striknin ve brusin içeren zehirli tohumu.

nyxis (Y)

Bir vücut boşluğuna iğne ile girilmesi, ponksiyon, parasentez.

nymph (Y)

Sürfe evresinden çıkmış, ancak gelişimini tamamlamamış böcek; mitolojide orman ya da su perileri.

nymph-

Küçük dudak (labium minus) ya da küçük dudaklar anlamı veren önek.