nux vó-mica

Kargabüken (Strychnos Nuxvomica) in striknin ve brusin içeren zehirli tohumu.

nyxis (Y)

Bir vücut boşluğuna iğne ile girilmesi, ponksiyon, parasentez.