lysosome, -es(Y)

Fagozoma ya da dışarıya proteolitik enzimler salan zarla çevrili hücre içi organcık.

lyo-

Eritme, çözülme, dağılma anlamları veren önek.