lysis, -is (Y)

Gevşeme, çözme, çözülme, erime; hastalık belirtilerini giderek azalması; ateşin giderek düşmesi; eritme; lizinlerin etkisine bağh erime ve parçalanma.

lysosome, -es(Y)

Fagozoma ya da dışarıya proteolitik enzimler salan zarla çevrili hücre içi organcık.

lyo-

Eritme, çözülme, dağılma anlamları veren önek.