lys- (Y)

Gevşeme, çözünme, yumuşama; kurtulma, şifa, salah, ayrılma; felç; yapışıklıkları ayırma ameliyatı anlamları veren önek.

lysis, -is (Y)

Gevşeme, çözme, çözülme, erime; hastalık belirtilerini giderek azalması; ateşin giderek düşmesi; eritme; lizinlerin etkisine bağh erime ve parçalanma.