lyo-

Eritme, çözülme, dağılma anlamları veren önek.