hyps- (Y)

Yüksek, yükseklik, yukarı, yukarıda anlamları veren önek.

hypurgia, -ae(Y)

Hastalığın iyileşmesine yardımcı olan ilaç ve müdahalelerin dı-şında kalan tüm uygulamalar, hasta ba-kımı.