hypurgia, -ae(Y)

Hastalığın iyileşmesine yardımcı olan ilaç ve müdahalelerin dı-şında kalan tüm uygulamalar, hasta ba-kımı.

hyster- (Y)

Rahim, rahimle ilgili, histeri ile ilgili anlamları veren önek.