hypurgia, -ae(Y)

Hastalığın iyileşmesine yardımcı olan ilaç ve müdahalelerin dı-şında kalan tüm uygulamalar, hasta ba-kımı.