hypurgia, -ae(Y)

Hastalığın iyileşmesine yardımcı olan ilaç ve müdahalelerin dı-şında kalan tüm uygulamalar, hasta ba-kımı.

hyster- (Y)

Rahim, rahimle ilgili, histeri ile ilgili anlamları veren önek.

hypoxia, -ae(Y)a

Çevrede yetersiz oksijen bulunması, doku ve organların oksijen-lenme yetersizliği, oksijensiz kalma, kan oksijen düzeyinin düşmesi.

hysteria, -ae(Y)

Histeri, bir dereceye kadar bilinç disosiyasonuyla birlikte olan, telkin ve kendi kendine telkinle ilişkili nevrotik bozukluk, belirtiler işlev kaybı, parezi, bellek kaybı, kontrol edilemeyen aşırı etkinlik artımı, ajitasyon vb biçiminde olabilir, ağlamaRead More…