gyrus fasciolaris

Korpus kallozumun spleniumunda dışyan uzunlamasına çizgiden dentat girusa uzanan küçük çift şerit