blighted ovum

Düşük materyalinde koryonun bulunmasına karşın oğulcuğun bulunmayışı