qv

bk. quantum vis ve quod vide.

qcepo

Deri layşmanyazı türlerinden, deride tüberküllerin oluşumuyla belirgindir.

quo (L)

Nasıl, ne yolla, niçin; kim, hangisi, herhangi biri, herhangi bir şey, biri.