qv

bk. quantum vis ve quod vide.

qcepo

Deri layşmanyazı türlerinden, deride tüberküllerin oluşumuyla belirgindir.

quis, quod (L)

Yapabilmek, muktedir olmak; kim, hangi, ne, ne cins?, nasıl, ne yolla, niçin?