quionine

Kına kına ağacı kabuk alkaloitlerinden hazırlanmış, kinin tadı olmayan ve ilaç olarak kullanılan karışım.

quotient

Çarpan, bir sayının diğerine bölünmesiyle elde edilen değer

quis, quod (L)

Yapabilmek, muktedir olmak; kim, hangi, ne, ne cins?, nasıl, ne yolla, niçin?