quo (L)

Nasıl, ne yolla, niçin; kim, hangisi, herhangi biri, herhangi bir şey, biri.

quotidian

Her gün oluşan, her gün yineleyen, her gün yinelenen sıtma ateşi, her gün ateşli nöbetleri olan sıtma türü.