quotidian

Her gün oluşan, her gün yineleyen, her gün yinelenen sıtma ateşi, her gün ateşli nöbetleri olan sıtma türü.

quionine

Kına kına ağacı kabuk alkaloitlerinden hazırlanmış, kinin tadı olmayan ve ilaç olarak kullanılan karışım.

quotient

Çarpan, bir sayının diğerine bölünmesiyle elde edilen değer