Q00-Q99

konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri

Q.v.

Reçetelerde istenildiği kadar anlamına gelen bir kısaltmadır.

Q.s.

Reçetelerde gerektiği kadar alınır anlamına ge­len bir kısaltma.

Q.i.d.

Reçetelerde günde 4 kere alınır anlamına ge­len bir kısaltma.

Q.h

Reçetelerde saatte bir alınır anlamına gelen bir kısaltmadır.