"Ateş" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

typlıus, -i (Y)

Tifüs, bit nedenli hastalık, ateşi hariç tüm riketsiya enfeksiyonlarını kapsar, diğer enfeksiyon belirtilerinin yanı sıra makülopapüler döküntülerle be-lirgindir.

quotidian

Her gün oluşan, her gün yineleyen, her gün yinelenen sıtma ateşi, her gün ateşli nöbetleri olan sıtma türü.

quintan

Beş günde bir tekrarlayan, beş günde bir yineleyen hastalık nöbeti, beş günde bir yineleyen ateşli dönem