"Sıtma" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quotidian

Her gün oluşan, her gün yineleyen, her gün yinelenen sıtma ateşi, her gün ateşli nöbetleri olan sıtma türü.

quinidine

Kininin stereoizomerlerinden, sıtma üzerindeki etkileri kininle aynıdır, kına kına ağacından elde edUen alkaloitler arasında da bulunur, kinin intoleransı olan ya da kinine karşı alerjik reaksiyonlar geliştiren kişilerde kinin yerine kullanıhr. Ayrıca aurikülarRead More…

quinine

Kinin, sulfata, kına kına kabuğundan elde edilen bir alkaloit madde, yüksek konsantrasyonlarda protoplazmik zehir etkisi bulunmakta, bakteriyostatik etki yaparken fagositozu engellemekte ve kirpiksi hareketleri durdurmaktadır. Sıtma etkeni üzerinde alyuvar evresinde etkilidir. ÖzellikleRead More…

quaran

Yetmiş iki saatlik aralıklarla yineleyen, dört günde bir yineleyen, dört günde bir nöbet yapan sıtma hastalığı, dört günde bir nöbedere neden olan sıtma asalağı, Plasmodium malariae.