"enfeksiyon" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

syphilis (L)

Treponema pallidum etkenli enfeksiyon. Bulaşıcı bir cinsel yolla bulaşan hastalık, antibiyotik döneminden önce önemli bir toplum sağlığı sorunu olması nedeniyle büyük önem taşır. Hemen hemen bütün vücut sistemlerini etkiler.

tinea profunda

Derin fol-liküler fungal enfeksiyona bağlı eritemli papüller ve kıl folliküllerinin rüptürü ile giden, daha çok traş edilen kadın bacaklarında görülen bir mantar enfeksiyonu