"enfeksiyon" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

typlıus, -i (Y)

Tifüs, bit nedenli hastalık, ateşi hariç tüm riketsiya enfeksiyonlarını kapsar, diğer enfeksiyon belirtilerinin yanı sıra makülopapüler döküntülerle be-lirgindir.

xenodiagnosis, -is(Y)

Bir enfeksiyon hasta-hğının etkeninin enfeksiyona yakalanmış canlıdan beslenen böcekten üretilmesi ya da böceğin atıklarında belirlenmesi, bu yolla etkenin tanınması.

quarantine (îti)

Bulunan bir enfeksiyon hastahğı ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığından kuşkulandması nedeniyle hava, kara ya da deniz yoluyla gelen kişilerin hareketinin engellenmesi, bu engellenme için genellikle kuşkulanılan hastalığın kuluçka dönemi ile sınırlıRead More…