"Tifüs" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

typlıus, -i (Y)

Tifüs, bit nedenli hastalık, ateşi hariç tüm riketsiya enfeksiyonlarını kapsar, diğer enfeksiyon belirtilerinin yanı sıra makülopapüler döküntülerle be-lirgindir.

pediculus, -i (L)

insanlar ve maymunlarda saç ve kıllar arasına yerleşerek hastalığa neden olan bitleri içine alan asalak cinsi. Tifüs ve tekrarlayın ateş etkenleri için taşıyıcıdırlar.