"alyuvar" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

blood quotient

Hemoglobin miktarının alyuvar sayısına bölünmesiyle hesaplanan değerdir, ancak burada kullanılan değerler kendi normal değerlerinin yüzdesi olarak alınır. Yani kandaki hemoglobin miktarının yüzde karşılığının, alyuvar sayısının normale göre yüzde karşılığına bölünmesiyle hesaplanan birRead More…

quinine

Kinin, sulfata, kına kına kabuğundan elde edilen bir alkaloit madde, yüksek konsantrasyonlarda protoplazmik zehir etkisi bulunmakta, bakteriyostatik etki yaparken fagositozu engellemekte ve kirpiksi hareketleri durdurmaktadır. Sıtma etkeni üzerinde alyuvar evresinde etkilidir. ÖzellikleRead More…