"alyuvar" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Sferositoz

Alyuvarların sferosit olduğu ve kolayca ha­sara uğradığı bir hastalık; hemolitik anemi ya da kro­nik familyalı sarılık adlarıy­la da bilinir.

Rh kan grupları

Bir kan bileşeni; doğmamış ya da yeni doğ­muş bir bebekte bu faktö­rün bulunması alyuvarların yıkımiyla ilgili olabilir (eritroblastoz); aynı za­manda, kan nakli reaksi­yonlarının da etkeni olabi­lir.

Rh faktörü

Bir kan bileşeni; doğmamış ya da yeni doğ­muş bir bebekte bu faktö­rün bulunması alyuvarların yıkımiyla ilgili olabilir (eritroblastoz); aynı za­manda, kan nakli reaksi­yonlarının da etkeni olabi­lir.