"Ateş" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

plague (L)

Pasteurella pestisin neden olduğu, enfekte sıçanlardan pireler aracıkğı ile insana bulaşan, yüksek ateş, halsizlik, lenfadenopati, deri, mukoza ve iç organ-larda kanama odakları ile belirgin, salgınlar yapabilen ağır hastalık; veba, bela, sıkmak.

pestis, -is (L)

Pasteurella pestisin neden olduğu, enfekte sıçanlardan pireler aracılığı ile insana bulaşan, yüksek ateş, halsizlik, lenfadenopati, deri, mukoza ve iç organlarda kanama odakları ile belirgin, salgınlar yapabilen ağır hastalık, veba.

pediculus, -i (L)

insanlar ve maymunlarda saç ve kıllar arasına yerleşerek hastalığa neden olan bitleri içine alan asalak cinsi. Tifüs ve tekrarlayın ateş etkenleri için taşıyıcıdırlar.

lysis, -is (Y)

Gevşeme, çözme, çözülme, erime; hastalık belirtilerini giderek azalması; ateşin giderek düşmesi; eritme; lizinlerin etkisine bağh erime ve parçalanma.