hypothalamus, -i, (Y)

Diansefalonun ta-lamusun altında yer alan bölümü, üçüncü karıncığın tabanını ve yan duvarlarını oluşturan, iç salgı bezlerinin serbestleşti-rici faktörlenini salgdayan beyin bölümü, hipotalamus.