nummular

Madeni para biçiminde, demir para kümesini andıran

nummulation

Madeni para dizisi gibi olma, demir para gibi üst üste yığılmış olma.