zyme, -es(Y)

Maya, özgen, mayalanma ile ilgili, mayalandırıcı madde; bulaşıcı hastalık meydana getiren maya, virüs.