zymo- (Y)

Maya, mayalanma, mayalanmayla ilgili, fermantasyon anlamları veren, enzimle ilişki gösteren önek.

zygota, -ae (Y)

Döllenmiş yumurta., zygote (Y)- Döllenmiş yumurta, dişi ve erkek eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan hücre.

zoster, -eris (Y)

Kuşak, kemer; eski Yuna-nistanda özeüikle erkeklerin taktığı kemer ya da kuşak; Herpes zoster.