"Varis" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

venae rectales mediae

Rektal venöz pleksustan internal ilyak toplardamara uzanan toplardamarlar. Ust rektal toplardamarlarla anastomoz yaparlar. Sonunda vena kava inferiora boşalır. Süperiyor rektal toplardamarlar portal toplardamara ulaştığından, orta rektal toplardamarlar portokaval anastomozlara katılırlar. Bu nedenleRead More…

varie-

Varisle ilişki gösteren, kıvrılmış, şişmiş anlamları veren önek.