vallare (L)

Surla güçlendirilmiş, kayahk uçurumlarla çevrili, hendekle çevrili, du-varla çevrili.

valíate

Bir duvarla çevrelenmiş, kâse biçi-minde, çevresi kabarık