Vaceinia

İnsanlarda aşı ola­rak kullanıldığı zaman, çi­çek hastalığına karşı bağı­şıklık sağlayan ve sığırlar­da olan bir virüsün yol aç­tığı bir hastalık.

Rubin testi

Fallop borula­rının açık olup olmadıkları­nı belirleyen bir test; serviksten hava zerkedilerek yapılır.

Vaccinia

İnsanlarda aşı olarak kullanıldığı zaman,çiçek hastalığına karşı bağışıklık sağlayan ve sığırlarda olan bir virüsün yol açtığı bir hastalık.