Lambda

Eaf a tasının arka­sında, kemiklerin birleştiği L biçimli alan.

Laktaz

Sütte bulunan şeke­rin sindirimine yardım eden kimyasal bir madde.