"şeker" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

mel (L)

Bal, balardarınca çiçek özünün enzimatik yolla invert şeker ve karmaşık polisakkaridere çevrdmesi sonucu üretilen yiyecek maddesi.