"üre" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Diabetes Mellitus

Yenilen şekerden yararlanamama karakteristiği gösteren kronik bir hastalık.Pankreasın yeterli insülin üretmemesi nedeniyle olur

Delilik

Hayatını kontrol edemeyen,toplumsal bakımdan kabul edilir bir davranış sürdüremeyen ve doğruyla yanlışı ayıramayan kimseler için kullanılan yasal bir terim.

Bun

Kanda üre,azot;böbrek fonksiyonunun yeterli olup olmadığını belirlemek için yapılan bir test

Boğmaca

Pertissis.Birkaç hafta süren ve şiddetli öksürük nöbetleri ile soluk alırken hırıltı karakteristikleri gösteren bulaşıcı bir hastalık