"Ur" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

uranium, -i

Atom ağırhğı 238,029, atom numarası 92, kimyasal simgesi U olan radyoaktif element uranyum, üç izotop halinde bulunur