"Ur" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

yolk(Y)

Yumurta sarısı, oğulcuğun gelişmesini sağlayan yumurta bölümü; yapağı yağı, yün yağıltısı

urticaria endemica

Tırtılların dalayıcı tüycüklerine bağlı ürtiker, salgınsal ürtiker, endemik ürtiker, epidemik ürtiker.