"tedavi" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Prophylaxis, -is(Y)

Hastalıkları önleme ve buna yönelik uygulamalar, koruyucu tedavi, ağız ve çevre dokularda hastalıkların oluşmasını önlemeye yönelik diş hekimliği uygulamaları.

-praxia (Y)

Eylem, hareket, etki, yapmak, etmek anlamları veren, tedaviye yönelik uygulama biçimlerini gösteren sonek.