"testis" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

scrotum, -i (L)

Tesris testis torbası; taşmış, taşan, taşak; testisler ve bunu çevreleyen bağ dokusal kılıfın oluşturduğu yapı, torba, skrotum.