"Frengi" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

gumma (L)

Frengi gomu, frenginin üçüncü evresinde yumru biçimindeki yumuşak şişlikler