"besin" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

gamma (Y)

Gama, Yunan alfabesinin üçüncü harfi; on üzeri eksi altı gram; on üzeri eksi dokuz teslaya karşılık gelen manyetik akım birimi, on üzeri eksi beş gauss karşılığıdır.

climax Community

Primer ardıllığın son evresi, burada çevre ile dengelenmiş olgun ekosistem gelişmiş, biyokütle en büyük değerine ulaşmış ve tüm bitki ve hayvanlar arasında karmaşık besin ağı kurulmuştur