truncus bronchiomediastinalis

Trakeo bron-kiyal ve mediastinal akkan düğümlerinden gelen lenfatiklerin birleşmesiyle oluşan akkan damarıAnahtar kelimeler;
truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri nedir? ,truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri ne demek?| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri ne anlamdadır? | truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri anlamı nedir? | truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri sağlık terimi nedir?| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri tıp terimi| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri tıp terimi nedir?| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri tıpta ne anlama gelmektedir?| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri hakkında bilgi| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri türkçe karşılığı| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri hastalığı| truncus bronchiomediastinalis - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri bilgisi