transiré (L)

Geçmek, geçip gitmek, geçip gitmek.Anahtar kelimeler;
transiré (L) nedir? , transiré (L) ne demek?| transiré (L) ne anlamdadır? | transiré (L) anlamı nedir? | transiré (L) sağlık terimi nedir?| transiré (L) tıp terimi| transiré (L) tıp terimi nedir?| transiré (L) tıpta ne anlama gelmektedir?| transiré (L) hakkında bilgi| transiré (L) türkçe karşılığı| transiré (L) hastalığı| transiré (L) bilgisi