tenesmus, -i(L)

Ağrıh dışkılama ya da işeme hissi, ağrıh dışkılama ya da işeme, buruntusuAnahtar kelimeler;
tenesmus, -i(L) nedir? , tenesmus, -i(L) ne demek?| tenesmus, -i(L) ne anlamdadır? | tenesmus, -i(L) anlamı nedir? | tenesmus, -i(L) sağlık terimi nedir?| tenesmus, -i(L) tıp terimi| tenesmus, -i(L) tıp terimi nedir?| tenesmus, -i(L) tıpta ne anlama gelmektedir?| tenesmus, -i(L) hakkında bilgi| tenesmus, -i(L) türkçe karşılığı| tenesmus, -i(L) hastalığı| tenesmus, -i(L) bilgisi