"oral" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

plectrum (L)

Vurmaya yarayan herhangi bir şey, mızrap, tezene, çalgıç; çekiç kemiği; ternporal kemiğin stiloid uzantısı.