"oral" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

sulcus rhinalis

Parahipokam-pal girusun rostral bölümünü dışyan oksipitotemporal girustan ayıran sığ yan oluk uzantısı

sulcus coüateralis

Temporal lobun alt yüzünde dışyanda fusiform girus ve içyanda hipokampal ve lingual girus arasındaki uzun derin sagital kıvrım