"enfeksiyon" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quarantine (îti)

Bulunan bir enfeksiyon hastahğı ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığından kuşkulandması nedeniyle hava, kara ya da deniz yoluyla gelen kişilerin hareketinin engellenmesi, bu engellenme için genellikle kuşkulanılan hastalığın kuluçka dönemi ile sınırlıRead More…

poliomyelitis, -idis (Y)

Omurilik bozmaddesinin iltihabı; bir enterovirus olan poliovirus enfeksiyonuna bağlı ve omurilik ön boynuz hücrelerinde iltihaplanma ile seyreden iveğen hastalık. Motor nöronların yıkımıyla gevşek felç ortaya çıkar

phylaxis, -is(Y)

Koruma; vücudun enfeksiyon etkenine karşı antikor oluşturarak gösterdiği savunma etkinliği, hastalık etkenine karşı bu yolla oluşan direnç.