"deri" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

qcepo

Deri layşmanyazı türlerinden, deride tüberküllerin oluşumuyla belirgindir.

quininoderma

Kinine bağlı deri reaksiyonları, kinin alınması sırasında derideki değişik döküntüler ve belirtiler.

quinicine

Kinotoksin, kına kına alkaloitlerinden, kininin bir izomeridir ve kininin derişik olmayan astilerle ısıtılması sonucu da elde edilir.

quercus-us (L)

Meşe, meşegiller, kabuk ve kozalakları tanenden zengin olduğu için tanen elde edilmesinde yaygın olarak kullanılır, günümüzde deri sanayi açısın-dan ve bazı boyaların yapımında önemli bir kaynaktır.

quarantine (îti)

Bulunan bir enfeksiyon hastahğı ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığından kuşkulandması nedeniyle hava, kara ya da deniz yoluyla gelen kişilerin hareketinin engellenmesi, bu engellenme için genellikle kuşkulanılan hastalığın kuluçka dönemi ile sınırlıRead More…

quadricepsplasty

Diz eklemindeki hareket kısıtlılıklarında kuadriseps kasının çevresindeki yapışıklıkların açılması, diz eklemin hareket kısıtlılığının giderilmesi amacıyla yapılan uygulamalar, quadriseps kasıyla ilgili plastik ameliyat.