"çocuk" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

canım

Karaman kimyonu, çocuklarda gaz giderici olarak ya da çeşni maddesi olarak kullanılar.

bipara (L)

İki doğum yapmış kadın, ayrı doğumlarda iki çocuk doğurmuş kadın, (biparous terimi bir defada iki bebek doğuran kadınlar için kullanılır. ).

Y kromozomu

Erkek spermlerinin yarısında bulunan cinsiyet kromozomu; kromozomu taşıyan bir erkek spermi yumurtayı döllediği zaman, çocuk erkek olur.

X kromozomu

Cinsiyet kromozomu ya da 23’üncü kromozom; X kromozomu taşıyan bir erkek spermi, yumurtayı döllediği zaman, çocuk kız olur.