"çocuk" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

infantilism

Erişkin birinin ruhsal ve bedensel olarak bazı açılardan gelişmemiş olması ve çocukluk dönemine ait özelliklerin varlığını sürdürmesi, bir organ ya da yapının tam olarak gelişmemesi

imago, -inis (L)

Resim; görüntü; kişinin çocukluğunda sevip bağlandığı kişilerle ilgili olarak yaşattığı hayali görüntü, geçmişte sevilen ve etkili olan kişilerle ilgili olarak hayalinde yaşattığı görüntü; erişkin evresindeki böcek.