"besin" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

gamma (Y)

Gama, Yunan alfabesinin üçüncü harfi; on üzeri eksi altı gram; on üzeri eksi dokuz teslaya karşılık gelen manyetik akım birimi, on üzeri eksi beş gauss karşılığıdır.