"asit" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quinol

Hidrokinon, kinonun sülfürik asitle indirgenmesiyle elde edilen dihidrofenol bileşiği, antiseptik özellikleri nedeniyle ve fotoğraf banyosunda kullanıhr.

quadribasic

Metal ya da radikal tarafından değiştirilebilir özellikte 4 atom hidrojeni bulunan asit, 4 hidroksil grubu bulunduran alkoller.

pinnatus, -a, -um (L)

Tüylü, tüy biçiminde, (yaprak sapının) her iki tarafında basit yaprakçıklar bulunan, pennat; alternatim pinnatus (pennat yaprakta) yaprakçık-ları yaprak sapı üzerinde almaşık olarak dizilmiş olan; decrescente (r) pinnatus (pennat yaprakta) yaprağın tabanından tepesineRead More…

pepsise

Mide sıvısında bulunan ve asit ortamda proteinleri polipeptidlere hidrolize eden enzim.