"asit" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

tartar (L)

Diş çevresinde ve protezlerde biriken kalsiyum magnezyum tuzları, diş taşı, kefeki; asit potasyum tartarat çökeltisi; şarap tortusu.

virüs, -i (L)

Zehir; etkili sıvı, ilaçlı sıvı; virüs, büyük bir minicanlı grubu, 20 ile 250 nanometre arasında büyüklüğe sahiptir, zorunlu hücre içi asalak canlılardır. Ancak elektron mikroskobu ile görülebilen virüsler, en az bir proteinRead More…

xanthurenic acid

4, 8-Dihidroksikinolon-2-karboksilik asit; tirptofanın nikoti-nik aside dönüşmesi sırasında oluşan bir ara ürün.

quinol

Hidrokinon, kinonun sülfürik asitle indirgenmesiyle elde edilen dihidrofenol bileşiği, antiseptik özellikleri nedeniyle ve fotoğraf banyosunda kullanıhr.