quo (L)

Nasıl, ne yolla, niçin; kim, hangisi, herhangi biri, herhangi bir şey, biri.

quis, quod (L)

Yapabilmek, muktedir olmak; kim, hangi, ne, ne cins?, nasıl, ne yolla, niçin?

quionine

Kına kına ağacı kabuk alkaloitlerinden hazırlanmış, kinin tadı olmayan ve ilaç olarak kullanılan karışım.