yucca, -ae (L)

Avize ağacı, iri beyaz çiçekli, yaprakları sivri uçlu ve uzun yapıda bir bitki, Yucca gloriosa.

yolk(Y)

Yumurta sarısı, oğulcuğun gelişmesini sağlayan yumurta bölümü; yapağı yağı, yün yağıltısı

-ylene

iki değerli hidrokarbon kökü anlamı veren sonek.

-yl

Kimyasalların adlarının niteliksel sonla-nımları için kullanılan bir sonek.