Anasayfa » 2008 » Ağustos

İleit

İnce barsağm aşağı bö­lümünde enf lamasyon.

İktioz

Ciltte, balık pulları­nın görünümünü andıran pulanma; bu durum, bazı vakalarda, kalıtsaldır.

İktioid

Balıksı.

İkterik

Sarılık (cildin sarar­ması) ile ilgili.

İğne kurdu

Bazan barsak kanalında, yerleşerek, bar­sak enflamasyonuna ve rektal kaşıntıya yol açan bir parazit.

İğne biopsisi

Özel bir iğne kullanılarak, bir tümörden ufak bir doku parçası alın­ması.

İdrar

Böbreklerden ıtrah olunan sıvı.

İdiosi

Akıl gelişiminin üç yaşındaki bir çocuğun alsıl seviyesini aşamadığı bir du­rum; idiolarda I.Q. (zekâ katsayısı) 25’den düşüktür.

İdiopatik

Kökeni ya da ne­deni bilinmeyen.

İdioglossi

Bebeğin konuşa­cak yaşa gelmeden önce çı­kardığı sesler.

1 - 10 Sağlık Terimi12345...10...Son sayfa »